Veel gestelde vragen (FAQ)

Hier vindt u een selectie vragen die het meest frequent voorkomen. Indien u toch nog vragen hebt, aarzel niet om contact met ons op te nemen!

In het algemeen zijn dezelfde verkeersvoorschriften van toepassing als in alle EU-landen. Op een paar wettelijke uitzonderingen en lokale „gebruiken“ na, is er niets buitengewoons.

Algemene regels:

Gele zigzag of gele doorgetrokken lijnen aan de straatrand betekenen parkeerverbod, blauwe lijnen een begrenste parkeertijd.

Autogordel: u moet altijd een autogordel gebruiken als uw zitplaats een autogordel heeft. Dit geldt zowel voorin als achterin. Nalatigheid wordt al gauw bestraft met een boete tot 300 € (per persoon!).

Mobiel bellen in de auto: alleen handsfree, net als in de andere EU-landen. Ook koptelefoons zijn verboden. Hier geldt een boete van 90 € en meer.

Slepen door privé-voertuigen is strikt verboden.

Dimlicht overdag: is niet verplicht. Wel aan te bevelen bij mist (wolken) en regen.

Tunnels: dimlicht verplicht inschakelen, ook overdag.

Inhaalsporen / uitwijksporen:

Inhaalsporen / uitwijksporen:Klik hier om het beeld te vergroten. Met name op bergstraten zijn er voor langzame personenauto's en vrachtauto's zogenaamde „uitwijksporen“. Deze bevinden zich in kleine secties aan de rechterkant en zijn door dikke strepen duidelijk te herkennen. Als u snellere voertuigen achter u heeft, wordt het zeer gewaardeerd als u naar rechts uitwijkt om u te laten inhalen. Aan het einde van dit spoor hebben voertuigen op het linkerspoor voorrang, u dient zich dus aan de invoegregels te houden en moet desnoods stoppen om voertuigen op het linkerspoor voorrang te verlenen, LET OP: er geldt geen ritsmethode.

„Meeknipperen“

Is op La Palma gebruik: als de voorgaande auto bijvoorbeeld aangeeft linksaf te slaan en zijn knipperlicht aandoet, dan doen alle daaropvolgende voertuigen die moeten wachten ook het knipperlicht naar links aan, ook als men niet zelf linksaf wil. Waar dit vandaan komt... het is in ieder geval een mooi waarschuwingssignaal.

Alkohol? Liever geen auto besturen! De politie zal eerder in uw nadeel dan in uw voordeel meten.

Voor bestuurders geldt algemeen:

0,5 promille per liter bloed/0,25 promille bij de ademtest.

Bij mannen komt dat overeen met ongeveer 0,6 liter bier, 0,25 liter wijn of 80 ml sterke drank, bij vrouwen hooguit 0,5 l bier, 0,20 l wijn of 60 ml sterke drank.

Net uw rijbewijs?

Dan geldt 0,3 promille per liter bloed/0,15 promille bij de ademtest.

Bij mannen komt dat overeen met ongeveer 0,33 l bier, 150 ml wijn of 40 ml sterke drank; bij vrouwen hooguit 150 ml bier, 100 ml wijn of 20 ml sterke drank.

Een beschonken bestuurder moet rekening houden met zeer hoge boetes en met gevangenisstraf.

Snelheidsbeperkingen, indien niet anders aangegeven:

90 km/u op doorgaande wegen (100 km/u op twee-sporige wegen, met doorgetrokken lijn of zijkant strepen en meer dan 1,50m breed).

50 km/u binnen de bebouwde kom./p>

Autosnelweg algemeen 120 km/u.

Rotondes in Spanje

Hier enige regels m.b.t. het verkeer op rotondes in Spanje:

 • Altijd rechts de rotonde oprijden.

 • Voertuigen op de rotonde hebben altijd voorrang (tenzij anders aangegeven), ook fietsers.

 • Richting aangeven bij het verlaten van de rotonde.

 • Bij tweesporige rotondes heeft het verkeer op de buitenbaan voorrang boven het verkeer op de binnenbaan.

 • Wie de eerste afslag wil nemen rijdt direct rechts de buitenbaan op, alle anderen eerst op de binnenbaan. Voor de gewenste afslag wordt dan gewisseld naar de buitenbaan.

 • Als deze van binnen- naar buitenbaan wissel niet direct mogelijk is vanwege veel verkeer, dan kunt u beter een eztra rondje rijden.

 • Voor het wisselen van baan moet u richting aangeven.

Motorvoertuigen

In ieder motorvoertuig moet minimaal 1 reflecterend hesje aanwezig zijn, dat gedragen moet worden bij het verlaten van het voertuig bij bijvoorbeeld panne op de doorgaande weg of snelweg.

In ieder motorvoertuig moeten 2 gevarendriehoeken aanwezig zijn.

Een eerstehulpdoos is niet verplicht.

Bij tankstations moeten motor, licht, radio en mobiele telefoon uitgedaan worden.

Telefoneren mag alleen handsfree.

Rechtdoorgaande bestuurders hebben voorrang als motorvoertuigen naar links of rechts willen afslaan.

Stoppen om lifters mee te nemen is verboden op de autosnelwegen en autowegen.

Radarverklikkers zijn verboden.

Personen kleiner dan 1.50m moeten in speciale kinderzitjes vervoerd worden.

Bij file in of voor tunnels moet gewacht worden tot de doorgang vrij is. Bij stilstaand verkeer in tunnels moeten de motor uit en de waarschuwingslichten aan.

Honden moeten ook aangelijnd worden/in de gordel.

Het meenemen van benzineblikken is verboden in Spanje. Toegestaan zijn alleen gevulde plastic jerrycans zoals verkrijgbaar bij tankstations.

Mocht het niet mogelijk zijn de minimumsnelheid aan te houden, dan dienen de waarschuwingslichten ingeschakeld te worden.

Motorfietsen en fietsen

Voor fietsers geldt een helmplicht buiten de bebouwde kom

Promillegrens voor fietsers is 0,5 promille per liter bloed/0,3 promille bij de ademtest

Bij schemering of in het donker moeten fietsers buiten de bebouwde een reflecterend kledingstuk of reflecterende band dragen, zodat men zichtbaar is tot op een afstand van 150 m.

Spaanse woordenschat rondom het thema auto

ik heb nodig = yo necesito

de hulp = la ayuda

de arts = el médico/la médica

de politie = La Policia (Guardia Civil)

ziekenauto = Ambulancia

de verzekering = el seguro

de auto = el coche

het ongeval = el accidente

de schade = la avería

de motorschade = la avería del motor

de sleepdienst = el servicio de grúa

het licht = la luz

de richtingaanwijzer = el intermitente

Waar is het volgende tankstation? = ¿Dónde está la gasolinera más próxima?

het tankstation = la gasolinera

tanken = repostar

motorolie = aceite de motor

diesel = el gasoil

super loodvrij (98) = gasolina super sin plomo

normaal loodvrij (95) = gasolina sin plomo

voltanken alstublieft = lleno por favor

naar links = a la izquierda

naar rechts = a la derecha

rechtuit = todo recto

het verkeerslicht = el semáforo

de kruising = el cruce

de bocht = la curva

de banden = el neumático / la goma

de straat = la calle

het nummerbord = la matrícula

In tegenstelling tot de meeste goedkope aanbieders: ABSOLUUT NIETS! De door ons aangegeven prijs is de totaalprijs.

Nee.

Nee, wij beschouwen dit gedrag als niet-serieus!

Natuurlijk. Alle lokale autoverhuurders werken vanuit het „Parking Meeting Point“ in de parkeergarage onder de terminal. Deze is in 2 min. te voet bereikbaar. Een preciese beschrijving vindt u hier.

Op de luchthaven in parkeergarage P1, verdieping S-2, in het A-gedeelte bij „PARKING MEETING POINT“ – een gedetailleerde beschrijving om te printen vindt u hier

U levert de huurauto weer in op de luchthaven in de parkeergarage. Andere plaatsen zoals de haven van Santa Cruz of in de buurt van Puerto Naos - Los Llanos - El Paso zijn eventueel na afspraak mogelijk.

Dat kan alleen na aanvraag bij ons.

In geval van schade of ongeval handelt u a.u.b. als volgt:

 1. 1Bel ons onder telefoonnummer +34- 649410082/ -83/ -84 of -85. Wij spreken Duits en staan u direct bij en informeren indien nodig de politie.
 2. 2Bij een ongeval met persoonlijk letsel belt u het alarmnummer 112 of (+34) 922 18 50 00 en vraagt u naar iemand die Duits spreekt.

De belangrijkste informatie zoals Algemene Huurvoorwaarden (AHV), Verzekeringsvoorwaarden en Betalingswijzen zijn ook in het Duits en Nederlands beschikbaar. Op wens geven wij preciese uitleg over het huurcontract bij de overdracht.

Wij zijn altijd telefonisch bereikbaar onder nummer: +34 - 649410082/ -83/ -84 of -85

Ja, een Toyota RAV4 of Kia Sportage, min of meer vergelijkbaar met een Volkswagen Tiguan of Tuareg.

Nee.

De betaling vindt plaats bij de overdracht op de luchthaven, bij voorkeur contant (= cash) of met EC-Maestro, Visa of Mastercard. Een aanbetaling of borg wordt niet door ons verlangd.

Eventueel kunt u vooraf compleet of deels betalen via onze Spaanse bankrekening. Tevoren a.u.b. alle bankdetails aan ons vragen.

De huurprijs is inclusief WA-verzekering (tot 50.000.000€) met volcasco-dekking C.D.W. Wij overtreffen daarmee alle aanspraken van de zogenaamde „Mallorca politie“. Er zijn de volgende opties:

 • Volcasco met een eigen risico (C.D.W. - Car damage waiver) van 120€ voor de groepen A, B en C en van 250€ voor de groepen D, E, F en G.

 • Volcasco zonder eigen risico (S.C.D.W -Super Car Damage Waiver): dit is alleen mogelijk voor de groepen A tot D.

 • Inclusief is altijd een inzittenden- & diefstalverzekering.

Niet inclusief, maar optioneel bij te verzekeren:

 • Ruitbreuk

 • Banden- & velgenschade

Dorpel- & bodemschade

 • De huurprijs is exclusief bezinekosten, verkeersboetes en algemene schade die is ontstaan door het rijden op ongeasfalteerde wegen. Schades ontstaan door (meegebrachte) huisdieren zijn eveneens niet verzekerd.

... en ook een derde, gratis!

De auto is voldoende en minstens halfvol getankt. Wij vertrouwen erop dat u de auto met dezelfde tankinhoud weer bij ons inlevert. Voor het eventueel moeten bijtanken berekenen wij een vast tarief van 20€ + benzinekosten.

De minimum leeftijd is 21 jaar. Bij familiereizen kan een uitzondering gemaakt worden, dit verder op aanvraag.

Zolang geen annuleringskosten overeengekomen zijn, berekenen wij 20€ als u binnen 24 uur voor aankomst annuleert. Uitgezonderd zijn annuleringen t.g.v. bewijsbare ziekte of familieomstandigheden.

Staat uw vraag niet in deze lijst?

Vraag het ons als u contact met ons opneemt. Wij staan altijd graag voor u klaar.

Algemene Huurvoorwaarden (AHV)

Geldig vanaf 30.08.2011

De huurder behoudt het aan ommezijde beschreven voertuig inclusief toebehoren in ordentelijke en goed functionerende staat. Hij belooft deze ordentelijke staat te behouden en het voertuig alleen te gebruiken voor wegverkeer zoals in de verkeerswetgeving omschreven is. Het is strikt verboden om:

 1. 1het voertuig voor personen- of goederenvervoer of anderszins ongepast te gebruiken of, direct of indirect, onder te verhuren.
 2. 2ongeautoriseerde personen in het voertuig te laten rijden.
 3. 3te rijden met verzwakte geestelijke of lichamelijke toestand, veroorzaakt door alcohol, drugs of zware medicijnen.
 4. 4te rijden op ongeplaveide wegen, op het strand of op anderszins niet geasfalteerde wegen.
 5. 5meer personen dan het officieel toegelaten aantal te vervoeren.
 6. 6de kilometerteller te manipuleren. Schade aan de kilometerteller moet onmiddelijk aan de verhuurder meegedeeld worden.
 7. 7het voertuig te gebruiken voor sportdoeleinden, wedstrijden, iedere vorm van slepen of aanduwen, of voor rijles.
 8. 8Bij overtreding van één of meer van voornoemde punten verliest u onmiddelijk en automatisch de verzekeringsdekking voor zaakschades en de WA-verzekering. Tevens behoudt de verhuurder zich het recht voor, om bij overtreding van één dezer punten, het huurcontract zonder aankondiging op te zeggen en de huurauto in te nemen, waarbij de garantiesom of verkregen (vooruit)betaling in zijn geheel bij de verhuurder blijft.

Het voertuig dient op de in het contract vastgelegde datum, tijdstip en plaats ingeleverd te worden. Bij verlate inlevering betaalt de huurder voor ieder uur vertraging één vijfde deel van de overeengekomen dagprijs. Als de huurder niet vooraf met de verhuurder afspreekt het voertuig langer dan de in het contract gestelde termijn te gebruiken, loopt hij het risico wegens diefstal aangeklaagd te worden.

De huurder gaat ermee accoord om naast de in het contract opgevoerde bedragen te betalen voor:

 1. 1het verlies van toebehoren, gereedschap, reservewiel, accu, sleutel(s) en autopapieren.
 2. 2boetes ingevolge verkeersovertredingen of andere wettelijke overtredingen, evenals de eventuele afsleepkosten bij een parkeerovertreding.

De door de verhuurder afgesloten verzekeringen geven de huurder of de geautoriseerde bestuurder onbegrensde WA-dekking, evenals rechtsbijstand en dekking voor waarborg en/of borg(tocht). Betaling van extra dekking voor schades vrijwaart de huurder van betaling van schades die aan de huurauto zijn ontstaan, behalve in de gevallen zoals in de eerste paragraaf vermeld staan. Betaling van een extra inzittendenverzekering dekt de kosten voor de inzittenden en de bestuurder van het voertuig. Verlies, diefstal of beschadiging van in het voertuig getransporteerde voorwerpen, bagage en andere zaken, zijn uitdrukkelijk van de dekking uitgesloten. Uitgesloten zijn tevens schade aan banden, ruiten/glas en gestolen onderdelen.

Bij een ongeluk of ongeval is de huurder verplicht om

 1. 1de huurauto op de plaats van het ongeval te laten staan totdat de verantwoordelijke politie ter plaatse is.
 2. 2het ongeval direct aan de verhuurder door te geven.
 3. 3geen overeenkomsten met de tegenpartij af te sluiten over de toedracht en/of schuldvraag.
 4. 4de beschadigde huurauto niet te verlaten zonder noodzakelijke voorzorgsmaatregelen tegen verdere schade of verlies te hebben getroffen.
 5. 5alle gegevens van de tegenpartij op te nemen (bestuurder; eigenaar; autogegevens als merk, type, kleur en nummerbord, verzekeringsmaatschappij).

Zelfs als de huurauto volcasco verzekerd is, dekt of betaalt de verzekering niet als één van bovenstaande punten niet in acht wordt genomen door de huurder. In het geval de huurder schuld draagt aan het ongeval of de ontstane schade, betaalt deze aan de verhuurder een daghuur van dagelijks 12 euro zolang het voertuig in reparatie is.

De huurder verklaart dat hij geheel gemachtigd is de huurauto te besturen en dat hij daarvoor de volledige verantwoording draagt.

De huurder die de huurauto bestuurt en onder invloed verkeert van drugs en/of verdovende middelen, alcoholische dranken of zware medicijnen of iets anders dat zijn geestelijke en/of lichamelijke vermogens vermindert of verandert, draagt de volledige verantwoording voor alle schades en benadelingen die aan de huurauto ontstaan (zijn), en tevens de volledige verantwoording voor schades en anderszins die hij veroorzaakt aan andere autos, personen, zaken, dieren en derden in het algemeen. Wie onder voornoemde niet-normale omstandigheden de huurauto bestuurt, is bovendien verantwoordelijk voor schades en benadelingen van alle inzittenden en vervoerde zaken en bovendien voor alle strafmaatregelen, die hij teweegbrengt. De huurder heeft onder genoemde omstandigheden geen recht op vervangend vervoer als de huurauto door ongeval niet meer geschikt is om te rijden, noch op enige financiële verrekening of tegemoetkoming.

Bij ieder geschilpunt, dat zich voordoet over het nakomen en de uitvoering van het onderhavige huurcontract, onderwerpen de contractanten zich nadrukkelijk aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbank en/of gerechtsinstanties van de provincie Santa Cruz de Tenerife onder afzien van eventuele eigen rechtsinstanties.

Het is huurder verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder de huurauto uit het territorium van het eiland, waar het contract ondertekend wordt/werd, te brengen of te voeren. Indien het voornoemde verbod niet wordt nageleefd door de huurder, wordt het contract automatisch verbroken en de huurauto ingenomen. De huurder kan zo nodig gerechtelijk vervolgd worden.