Veel gestelde vragen (FAQ)

Hier vindt u een selectie vragen die het meest frequent voorkomen. Indien u toch nog vragen hebt, aarzel niet om contact met ons op te nemen!

In het algemeen zijn dezelfde verkeersvoorschriften van toepassing als in alle EU-landen. Op een paar wettelijke uitzonderingen en lokale „gebruiken“ na, is er niets buitengewoons.

Algemene regels:

Gele zigzag of gele doorgetrokken lijnen aan de straatrand betekenen parkeerverbod, blauwe lijnen een begrenste parkeertijd.

Autogordel: u moet altijd een autogordel gebruiken als uw zitplaats een autogordel heeft. Dit geldt zowel voorin als achterin. Nalatigheid wordt al gauw bestraft met een boete tot 300 € (per persoon!).

Mobiel bellen in de auto: alleen handsfree, net als in de andere EU-landen. Ook koptelefoons zijn verboden. Hier geldt een boete van 90 € en meer.

Slepen door privé-voertuigen is strikt verboden.

Dimlicht overdag: is niet verplicht. Wel aan te bevelen bij mist (wolken) en regen.

Tunnels: dimlicht verplicht inschakelen, ook overdag.

Inhaalsporen / uitwijksporen:

Inhaalsporen / uitwijksporen:Klik hier om het beeld te vergroten. Met name op bergstraten zijn er voor langzame personenauto's en vrachtauto's zogenaamde „uitwijksporen“. Deze bevinden zich in kleine secties aan de rechterkant en zijn door dikke strepen duidelijk te herkennen. Als u snellere voertuigen achter u heeft, wordt het zeer gewaardeerd als u naar rechts uitwijkt om u te laten inhalen. Aan het einde van dit spoor hebben voertuigen op het linkerspoor voorrang, u dient zich dus aan de invoegregels te houden en moet desnoods stoppen om voertuigen op het linkerspoor voorrang te verlenen, LET OP: er geldt geen ritsmethode.

„Meeknipperen“

Is op La Palma gebruik: als de voorgaande auto bijvoorbeeld aangeeft linksaf te slaan en zijn knipperlicht aandoet, dan doen alle daaropvolgende voertuigen die moeten wachten ook het knipperlicht naar links aan, ook als men niet zelf linksaf wil. Waar dit vandaan komt... het is in ieder geval een mooi waarschuwingssignaal.

Alkohol? Liever geen auto besturen! De politie zal eerder in uw nadeel dan in uw voordeel meten.

Voor bestuurders geldt algemeen:

0,5 promille per liter bloed/0,25 promille bij de ademtest.

Bij mannen komt dat overeen met ongeveer 0,6 liter bier, 0,25 liter wijn of 80 ml sterke drank, bij vrouwen hooguit 0,5 l bier, 0,20 l wijn of 60 ml sterke drank.

Net uw rijbewijs?

Dan geldt 0,3 promille per liter bloed/0,15 promille bij de ademtest.

Bij mannen komt dat overeen met ongeveer 0,33 l bier, 150 ml wijn of 40 ml sterke drank; bij vrouwen hooguit 150 ml bier, 100 ml wijn of 20 ml sterke drank.

Een beschonken bestuurder moet rekening houden met zeer hoge boetes en met gevangenisstraf.

Snelheidsbeperkingen, indien niet anders aangegeven:

90 km/u op doorgaande wegen (100 km/u op twee-sporige wegen, met doorgetrokken lijn of zijkant strepen en meer dan 1,50m breed).

50 km/u binnen de bebouwde kom./p>

Autosnelweg algemeen 120 km/u.

Rotondes in Spanje

Hier enige regels m.b.t. het verkeer op rotondes in Spanje:

 • Altijd rechts de rotonde oprijden.

 • Voertuigen op de rotonde hebben altijd voorrang (tenzij anders aangegeven), ook fietsers.

 • Richting aangeven bij het verlaten van de rotonde.

 • Bij tweesporige rotondes heeft het verkeer op de buitenbaan voorrang boven het verkeer op de binnenbaan.

 • Wie de eerste afslag wil nemen rijdt direct rechts de buitenbaan op, alle anderen eerst op de binnenbaan. Voor de gewenste afslag wordt dan gewisseld naar de buitenbaan.

 • Als deze van binnen- naar buitenbaan wissel niet direct mogelijk is vanwege veel verkeer, dan kunt u beter een eztra rondje rijden.

 • Voor het wisselen van baan moet u richting aangeven.

Motorvoertuigen

In ieder motorvoertuig moet minimaal 1 reflecterend hesje aanwezig zijn, dat gedragen moet worden bij het verlaten van het voertuig bij bijvoorbeeld panne op de doorgaande weg of snelweg.

In ieder motorvoertuig moeten 2 gevarendriehoeken aanwezig zijn.

Een eerstehulpdoos is niet verplicht.

Bij tankstations moeten motor, licht, radio en mobiele telefoon uitgedaan worden.

Telefoneren mag alleen handsfree.

Rechtdoorgaande bestuurders hebben voorrang als motorvoertuigen naar links of rechts willen afslaan.

Stoppen om lifters mee te nemen is verboden op de autosnelwegen en autowegen.

Radarverklikkers zijn verboden.

Personen kleiner dan 1.50m moeten in speciale kinderzitjes vervoerd worden.

Bij file in of voor tunnels moet gewacht worden tot de doorgang vrij is. Bij stilstaand verkeer in tunnels moeten de motor uit en de waarschuwingslichten aan.

Honden moeten ook aangelijnd worden/in de gordel.

Het meenemen van benzineblikken is verboden in Spanje. Toegestaan zijn alleen gevulde plastic jerrycans zoals verkrijgbaar bij tankstations.

Mocht het niet mogelijk zijn de minimumsnelheid aan te houden, dan dienen de waarschuwingslichten ingeschakeld te worden.

Motorfietsen en fietsen

Voor fietsers geldt een helmplicht buiten de bebouwde kom

Promillegrens voor fietsers is 0,5 promille per liter bloed/0,3 promille bij de ademtest

Bij schemering of in het donker moeten fietsers buiten de bebouwde een reflecterend kledingstuk of reflecterende band dragen, zodat men zichtbaar is tot op een afstand van 150 m.

Spaanse woordenschat rondom het thema auto

ik heb nodig = yo necesito

de hulp = la ayuda

de arts = el médico/la médica

de politie = La Policia (Guardia Civil)

ziekenauto = Ambulancia

de verzekering = el seguro

de auto = el coche

het ongeval = el accidente

de schade = la avería

de motorschade = la avería del motor

de sleepdienst = el servicio de grúa

het licht = la luz

de richtingaanwijzer = el intermitente

Waar is het volgende tankstation? = ¿Dónde está la gasolinera más próxima?

het tankstation = la gasolinera

tanken = repostar

motorolie = aceite de motor

diesel = el gasoil

super loodvrij (98) = gasolina super sin plomo

normaal loodvrij (95) = gasolina sin plomo

voltanken alstublieft = lleno por favor

naar links = a la izquierda

naar rechts = a la derecha

rechtuit = todo recto

het verkeerslicht = el semáforo

de kruising = el cruce

de bocht = la curva

de banden = el neumático / la goma

de straat = la calle

het nummerbord = la matrícula

In tegenstelling tot de meeste goedkope aanbieders: ABSOLUUT NIETS! De door ons aangegeven prijs is de totaalprijs.

Nee.

Nee, wij beschouwen dit gedrag als niet-serieus!

Natuurlijk. Alle lokale autoverhuurders werken vanuit het „Parking Meeting Point“ in de parkeergarage onder de terminal. Deze is in 2 min. te voet bereikbaar. Een preciese beschrijving vindt u hier.

Op de luchthaven in parkeergarage P1, verdieping S-2, in het A-gedeelte bij „PARKING MEETING POINT“ – een gedetailleerde beschrijving om te printen vindt u hier

U levert de huurauto weer in op de luchthaven in de parkeergarage. Andere plaatsen zoals de haven van Santa Cruz of in de buurt van Puerto Naos - Los Llanos - El Paso zijn eventueel na afspraak mogelijk.

Dat kan alleen na aanvraag bij ons.

In geval van schade of ongeval handelt u a.u.b. als volgt:

 1. 1Bel ons onder telefoonnummer +34- 649410082/ -83/ -84 of -85. Wij spreken Duits en staan u direct bij en informeren indien nodig de politie.
 2. 2Bij een ongeval met persoonlijk letsel belt u het alarmnummer 112 of (+34) 922 18 50 00 en vraagt u naar iemand die Duits spreekt.

De belangrijkste informatie zoals Algemene Huurvoorwaarden (AHV), Verzekeringsvoorwaarden en Betalingswijzen zijn ook in het Duits en Nederlands beschikbaar. Op wens geven wij preciese uitleg over het huurcontract bij de overdracht.

Wij zijn altijd telefonisch bereikbaar onder nummer: +34 - 649410082/ -83/ -84 of -85

Ja, een Toyota RAV4 of Kia Sportage, min of meer vergelijkbaar met een Volkswagen Tiguan of Tuareg.

Nee.

De betaling vindt plaats bij de overdracht op de luchthaven, bij voorkeur contant (= cash) of met EC-Maestro, Visa of Mastercard. Een aanbetaling of borg wordt niet door ons verlangd.

Eventueel kunt u vooraf compleet of deels betalen via onze Spaanse bankrekening. Tevoren a.u.b. alle bankdetails aan ons vragen.

De huurprijs is inclusief WA-verzekering (tot 50.000.000€) met volcasco-dekking C.D.W. Wij overtreffen daarmee alle aanspraken van de zogenaamde „Mallorca politie“. Er zijn de volgende opties:

 • Volcasco met een eigen risico (C.D.W. - Car damage waiver) van 120€ voor de groepen A, B en C en van 250€ voor de groepen D, E, F en G.

 • Volcasco zonder eigen risico (S.C.D.W -Super Car Damage Waiver): dit is alleen mogelijk voor de groepen A tot D.

 • Inclusief is altijd een inzittenden- & diefstalverzekering.

Niet inclusief, maar optioneel bij te verzekeren:

 • Ruitbreuk

 • Banden- & velgenschade

Dorpel- & bodemschade

 • De huurprijs is exclusief bezinekosten, verkeersboetes en algemene schade die is ontstaan door het rijden op ongeasfalteerde wegen. Schades ontstaan door (meegebrachte) huisdieren zijn eveneens niet verzekerd.

... en ook een derde, gratis!

De auto is voldoende en minstens halfvol getankt. Wij vertrouwen erop dat u de auto met dezelfde tankinhoud weer bij ons inlevert. Voor het eventueel moeten bijtanken berekenen wij een vast tarief van 20€ + benzinekosten.

De minimum leeftijd is 21 jaar. Bij familiereizen kan een uitzondering gemaakt worden, dit verder op aanvraag.

Zolang geen annuleringskosten overeengekomen zijn, berekenen wij 20€ als u binnen 24 uur voor aankomst annuleert. Uitgezonderd zijn annuleringen t.g.v. bewijsbare ziekte of familieomstandigheden.

Staat uw vraag niet in deze lijst?

Vraag het ons als u contact met ons opneemt. Wij staan altijd graag voor u klaar.

Algemene Huurvoorwaarden (AHV)

Geldig vanaf 30.08.2011

De huurder behoudt het aan ommezijde beschreven voertuig inclusief toebehoren in ordentelijke en goed functionerende staat. Hij belooft deze ordentelijke staat te behouden en het voertuig alleen te gebruiken voor wegverkeer zoals in de verkeerswetgeving omschreven is. Het is strikt verboden om:

 1. 1het voertuig voor personen- of goederenvervoer of anderszins ongepast te gebruiken of, direct of indirect, onder te verhuren.
 2. 2ongeautoriseerde personen in het voertuig te laten rijden.
 3. 3te rijden met verzwakte geestelijke of lichamelijke toestand, veroorzaakt door alcohol, drugs of zware medicijnen.
 4. 4te rijden op ongeplaveide wegen, op het strand of op anderszins niet geasfalteerde wegen.
 5. 5meer personen dan het officieel toegelaten aantal te vervoeren.
 6. 6de kilometerteller te manipuleren. Schade aan de kilometerteller moet onmiddelijk aan de verhuurder meegedeeld worden.
 7. 7het voertuig te gebruiken voor sportdoeleinden, wedstrijden, iedere vorm van slepen of aanduwen, of voor rijles.
 8. 8Bij overtreding van één of meer van voornoemde punten verliest u onmiddelijk en automatisch de verzekeringsdekking voor zaakschades en de WA-verzekering. Tevens behoudt de verhuurder zich het recht voor, om bij overtreding van één dezer punten, het huurcontract zonder aankondiging op te zeggen en de huurauto in te nemen, waarbij de garantiesom of verkregen (vooruit)betaling in zijn geheel bij de verhuurder blijft.

Het voertuig dient op de in het contract vastgelegde datum, tijdstip en plaats ingeleverd te worden. Bij verlate inlevering betaalt de huurder voor ieder uur vertraging één vijfde deel van de overeengekomen dagprijs. Als de huurder niet vooraf met de verhuurder afspreekt het voertuig langer dan de in het contract gestelde termijn te gebruiken, loopt hij het risico wegens diefstal aangeklaagd te worden.

De huurder gaat ermee accoord om naast de in het contract opgevoerde bedragen te betalen voor:

 1. 1het verlies van toebehoren, gereedschap, reservewiel, accu, sleutel(s) en autopapieren.
 2. 2boetes ingevolge verkeersovertredingen of andere wettelijke overtredingen, evenals de eventuele afsleepkosten bij een parkeerovertreding.

De door de verhuurder afgesloten verzekeringen geven de huurder of de geautoriseerde bestuurder onbegrensde WA-dekking, evenals rechtsbijstand en dekking voor waarborg en/of borg(tocht). Betaling van extra dekking voor schades vrijwaart de huurder van betaling van schades die aan de huurauto zijn ontstaan, behalve in de gevallen zoals in de eerste paragraaf vermeld staan. Betaling van een extra inzittendenverzekering dekt de kosten voor de inzittenden en de bestuurder van het voertuig. Verlies, diefstal of beschadiging van in het voertuig getransporteerde voorwerpen, bagage en andere zaken, zijn uitdrukkelijk van de dekking uitgesloten. Uitgesloten zijn tevens schade aan banden, ruiten/glas en gestolen onderdelen.

Bij een ongeluk of ongeval is de huurder verplicht om

 1. 1de huurauto op de plaats van het ongeval te laten staan totdat de verantwoordelijke politie ter plaatse is.
 2. 2het ongeval direct aan de verhuurder door te geven.
 3. 3geen overeenkomsten met de tegenpartij af te sluiten over de toedracht en/of schuldvraag.
 4. 4de beschadigde huurauto niet te verlaten zonder noodzakelijke voorzorgsmaatregelen tegen verdere schade of verlies te hebben getroffen.
 5. 5alle gegevens van de tegenpartij op te nemen (bestuurder; eigenaar; autogegevens als merk, type, kleur en nummerbord, verzekeringsmaatschappij).

Zelfs als de huurauto volcasco verzekerd is, dekt of betaalt de verzekering niet als één van bovenstaande punten niet in acht wordt genomen door de huurder. In het geval de huurder schuld draagt aan het ongeval of de ontstane schade, betaalt deze aan de verhuurder een daghuur van dagelijks 12 euro zolang het voertuig in reparatie is.

De huurder verklaart dat hij geheel gemachtigd is de huurauto te besturen en dat hij daarvoor de volledige verantwoording draagt.

De huurder die de huurauto bestuurt en onder invloed verkeert van drugs en/of verdovende middelen, alcoholische dranken of zware medicijnen of iets anders dat zijn geestelijke en/of lichamelijke vermogens vermindert of verandert, draagt de volledige verantwoording voor alle schades en benadelingen die aan de huurauto ontstaan (zijn), en tevens de volledige verantwoording voor schades en anderszins die hij veroorzaakt aan andere autos, personen, zaken, dieren en derden in het algemeen. Wie onder voornoemde niet-normale omstandigheden de huurauto bestuurt, is bovendien verantwoordelijk voor schades en benadelingen van alle inzittenden en vervoerde zaken en bovendien voor alle strafmaatregelen, die hij teweegbrengt. De huurder heeft onder genoemde omstandigheden geen recht op vervangend vervoer als de huurauto door ongeval niet meer geschikt is om te rijden, noch op enige financiële verrekening of tegemoetkoming.

Bij ieder geschilpunt, dat zich voordoet over het nakomen en de uitvoering van het onderhavige huurcontract, onderwerpen de contractanten zich nadrukkelijk aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbank en/of gerechtsinstanties van de provincie Santa Cruz de Tenerife onder afzien van eventuele eigen rechtsinstanties.

Het is huurder verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder de huurauto uit het territorium van het eiland, waar het contract ondertekend wordt/werd, te brengen of te voeren. Indien het voornoemde verbod niet wordt nageleefd door de huurder, wordt het contract automatisch verbroken en de huurauto ingenomen. De huurder kan zo nodig gerechtelijk vervolgd worden.

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Gültig ab dem 24.05.2018

Wir, (MONTARENT S.L) nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten von Ihnen werden auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben und in keinem Fall weiter verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. Ausgenommen hiervon ist die Weitergabe an unsere Dienstleistungspartner, die zur Auftragsbearbeitung technische Informationen benötigen.

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.

MONTARENT S.L. erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:

Browsertyp/ -version Verwendetes Betriebssystem Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) Uhrzeit der Serveranfrage.

Wir können diese Daten nicht bestimmten Personen zuordnen.

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht.

MONTARENT S.L. schützt Ihre persönlichen Daten vor unerlaubten Zugriff, Verwendung oder Veröffentlichung. MONTARENT S.L. sorgt dafür, dass Ihre persönlichen Informationen die Sie auf dem Server speichern, sich in einer kontrollierten sicheren Umgebung, in der unerlaubter Zugriff und Veröffentlichung verhindert wird, befinden. Wenn sicherheitsrelevante persönliche Informationen wie Kreditkartennummern übermittelt werden, werden diese durch Verschlüsselung 'Secure Socket Layer (SSL)' geschützt. Bitte beachten Sie, dass persönliche Informationen, die Sie in öffentlich zugänglichen Bereichen, wie Gästebuch etc. veröffentlichen, von anderen Benutzern missbraucht werden können.

Die uns von Ihnen übermittelten Angaben aus Anfrage-, Kontakt- und Buchungsformular unserer Webseite werden zwecks Bearbeitung der Anfrage bzw. Buchung, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische Administration bei uns gespeichert. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Die Verarbeitung der in das Anfrage-, Kontakt- und Buchungsformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. Die von Ihnen im Anfrage- bzw. Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

MONTARENT S.L. gibt Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, außer Sie wird zur Abwicklung des Geschäftsverkehrs benötigt. Die übermittelten Daten sind auf das erforderliche Minimum beschränkt. Soweit die MONTARENT S.L. aber gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet wird, geben wir Ihre Daten nur an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden weiter.

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

IP Anonymisierung – Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Browser Plugin – Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Widerspruch gegen Datenerfassung – Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Auftragsdatenverarbeitung – Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.

Demografische Merkmale bei Google Analytics – Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt “Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt generell untersagen.

Unsere Websites nutzen die Funktionen von Google Analytics Remarketing in Verbindung mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google AdWords und Google DoubleClick. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Diese Funktion ermöglicht es die mit Google Analytics Remarketing erstellten Werbe-Zielgruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google AdWords und Google DoubleClick zu verknüpfen. Auf diese Weise können interessenbezogene, personalisierte Werbebotschaften, die in Abhängigkeit Ihres früheren Nutzungs- und Surfverhaltens auf einem Endgerät (z.B. Handy) an Sie angepasst wurden auch auf einem anderen Ihrer Endgeräte (z.B. Tablet oder PC) angezeigt werden.

Haben Sie eine entsprechende Einwilligung erteilt, verknüpft Google zu diesem Zweck Ihren Web- und App-Browserverlauf mit Ihrem Google-Konto. Auf diese Weise können auf jedem Endgerät auf dem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden, dieselben personalisierten Werbebotschaften geschaltet werden. Zur Unterstützung dieser Funktion erfasst Google Analytics google-authentifizierte IDs der Nutzer, die vorübergehend mit unseren Google-Analytics-Daten verknüpft werden, um Zielgruppen für die geräteübergreifende Anzeigenwerbung zu definieren und zu erstellen.

Sie können dem geräteübergreifenden Remarketing/Targeting dauerhaft widersprechen, indem Sie personalisierte Werbung in Ihrem Google-Konto deaktivieren; folgen Sie hierzu diesem Link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Die Zusammenfassung der erfassten Daten in Ihrem Google-Konto erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung, die Sie bei Google abgeben oder widerrufen können (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Bei Datenerfassungsvorgängen, die nicht in Ihrem Google-Konto zusammengeführt werden (z.B. weil Sie kein Google-Konto haben oder der Zusammenführung widersprochen haben) beruht die Erfassung der Daten auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse ergibt sich daraus, dass der Websitebetreiber ein Interesse an der anonymisierten Analyse der Websitebesucher zu Werbezwecken hat.

Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google unter: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Diese Website verwendet Google AdWords. AdWords ist ein Online-Werbeprogramm der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Im Rahmen von Google AdWords nutzen wir das so genannte Conversion-Tracking. Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken wird ein Cookie für das Conversion-Tracking gesetzt. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die der Internet-Browser auf dem Computer des Nutzers ablegt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung der Nutzer. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten dieser Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und wir erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde.

Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Die Cookies können nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung widersprechen, indem Sie das Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen leicht deaktivieren. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.

Die Speicherung von “Conversion-Cookies” erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

Mehr Informationen zu Google AdWords und Google Conversion-Tracking finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google: https://www.google.de/policies/privacy/

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der Google Inc. ("Google"). Google AdSense verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden.

Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz “Facebook Social Plugin” gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: http://developers.facebook.com

Wenn Sie eine Website unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Website eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand:

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Wenn Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel mit dem “Facebook Blocker”.

Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben.

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

MONTARENT S.L. behält sich das Recht vor, diese Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.

Um diese Webseite für Sie besser zu gestalten verwenden wir an mehreren Stellen so genannte Cookie. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte 'Session-Cookies'. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.

Um ein Cookie zu löschen oder die Cookiebehandlung generell zu verändern, konsultieren Sie einfach die Hilfe des Browsers Ihres Vertrauens. In der Regel finden sich diese Einstellungen unter Extras → Einstellungen Datenschutz (Firefox) oder unter Extras → Internetoptionen → Datenschutz (Internet Explorer).

Sie haben das Recht, Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck ihrer Speicherung von uns zu erhalten.

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte mit einer E-Mail an info@lapalmarentacar.com